top of page
 • Jose Mendiague

 • Felizitatzen zaitut, Etchegaray jauna, Ez daite aski estima egin duzun lana.Zure obrak baduke sekulako fama,
  Zutaz kontentik daude hainitz aita eta ama. Zu ganik atera da ideia handia.
   Makurren zuzentzeko, zer pentsamendua! Jendiak hartzen badu zutan etsenplua,

 •  

 • Katxo

  (M.Etcheto - Katxok emanak) 1Mila zortzi ehun eta berrogoi ta bigarrena,Uztail hilabetearen hamaseigarren eguna,Pertsu berri xarmagarri hok eman izan nituena,Suiet bat errekontraturik zitakeien ederrena. 2Suiet edrra dela ez da guzia egia,Inposible litakezu horren disimulatzia :Berri horrek harrituren'tu Espainia eta Frantzia,Horrenbertze pasaierekin...
   

 • Xetre


 • xubero/Hoditei

  1Maitia, ez dautazuia plazer bat ein nahi ?Gau batez, ni zure ganat, oi ekar-arazi,Neure pena doloren erraitera zuri ?Hori aski bainuke, nik kontsolagarri,Nik kontsolagarri. 2Maitia, nik banuke borondate frango,Gau batez, zu ene ganat ekar-arazteko,Bainan sorpreni beldur naiz etxekoendako,Malerus bainintake gero sekulako,Gero sekulako.
   

 • Bernard Larralde (Bordaxuri)

  (B. Larralde Bordaxuri) 1Avec gaîté nous allons botzak altxatzerat,Pour complimenter nos filles errepikatzerat.Celui qui veut sera libre irri egiterat,Dix couplets qui sont jolis goaz kantatzerat. 2Dans le moment où nous sommes zer dugu ikusten ?Toutes les filles à la mode zaizkigu beztitzen,Troussées dans les crinolines dira ibiltzen,Jusqu'au...
   

 •  

  Oraiko dama gaztiak,Hamarretarik zortziak,Pretentzionez betiak,Tralalala, tralalala,Mutilen gostuz betetzen 'tuzteEraztunez erhiak,Petentez beharriak,Soinian zapeta xuriak,Mutilen gostuz guziak,Tralalala, tralalalaMutilen gostuz gu.ziak.2Bertziak daude ixilik,Baita inportantagorik,"Filles de Marie"ak segurik,TralalaPlazetari ere...
   

 • Jean Baptiste Larralde

  Bakharrik bizitzeaz unhatua franko,Xede zerbait banuen lagun bat hartzeko,Bainan orai andreak zenbat ez du behar!Ez, ez, nahiago dut egon muthil-zahar. Herrunka guzietan estatua gaindi,Egun oroz baitugu mila moda berri.Hoinbertze gasturekin, nola menaian sar?Ez, ez, nahiago dut egon muthil-zahar. Grizetek utzi dute mokanes pullita,Ustez hobeki dohan...

Anchor 1
 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round
 • Twitter Black Round
 • Vimeo Black Round
bottom of page